POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Červen 2024

Vážení akcionáři,

                dovolte nám, abychom Vás pozvali na valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., kterou představenstvo společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330 svolává

        do sídla společnosti, tj. na adresu Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice

        na úterý, dne 30. července 2024 od 10:00 hod.

        Abychom pro Vás zajistili maximální komfort, prosíme o předchozí potvrzení Vaší účasti, ideálně do pátku 17. července 2024 na e-mail kanceláře společnosti: kancelar@bona-fit.cz.

        Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
  2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023
  3. Schválení návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2023
  4. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2023
  5. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti za rok 2023
  6. Volba člena dozorčí rady
  7. Různé, diskuze
  8. Zakončení valné hromady

        Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před jejím konáním, tj. 15. července 2024.

V Pardubicích dne 27. června 2024

Aleš Kroutil, v.r.

předseda představenstva

Další aktuality

Listopad 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Detail aktuality
Květen 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Detail aktuality