O společnosti

Nemusíme být největší. Chceme být nejlepší! Posláním naší společnosti je být pozorní k potřebám klientů a partnerů. Poskytnout jim takovou nabídku, kterou bez obav doporučí i svým přátelům. Naše spolupráce je založena na diskrétním a individuálním partnerském přístupu.

Aleš Kroutil
Předseda představenstva Bona Fit, a.s.

O nás

Na českém finančním trhu působí několik společností, jež nabízí obdobné
produkty jako my. Věříme však, že svým přístupem, svým důrazem na
jedinečnost každého klienta a touhou hrát v každý okamžik fér, Vás osloví
právě Bona Fit, a.s.

Naše společnost byla v květnu 2018 zapsána do seznamu nebankovních
poskytovatelů spotřebitelského úvěru vedeném Českou národní bankou,
neboť splnila všechna kritéria pro udělení licence poskytovat spotřebitelské
úvěry i po ukončení přechodného období.

Nemusíme být největší, chceme být nejlepší, být pozorní k potřebám klientů
a partnerů, mít nabídku, jež bez obav doporučíte svým přátelům. Naše
činnost je založena na diskrétním a individuálním partnerském přístupu.

Rádi bychom byli společně s našimi klienty klubem těch, jež mají svůj
majetek v každé situaci fit a pod kontrolou.

Oprávnění k činnosti

Společnost Bona Fit, a.s. Je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330.

Společnost Bona Fit, a.s. Je oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě Českou národní bankou uděleného oprávnění dle ustanovení § 9 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Společnost Bona Fit, a.s. Je vedena v registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru (ustanovení § 53 a násl. Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) vedeného Českou národní bankou, jež je dostupný na webových stránkách www.cnb.cz.

Licence ČNB

Neúnosná situace na trhu se spotřebitelskými půjčkami vedla v roce 2016 k přijetí zákona 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, jehož účelem bylo významným způsobem zprůhlednit trh a zvýšit ochranu spotřebitelů.

Licence ČNB společně s dohledem, který ČNB vykonává, je určitou zárukou a standardem fungování subjektů na trhu nebankovních půjček. Společnost Bona Fit všechny požadavky ČNB bezezbytku splňuje.

Získání licence od České národní banky, společně s jejím dohledem který vykonává, je určitou zárukou kvalitního fungování na trhu nebankovních půjček. Bona Fit v tomto směru všechny zákonem stanovené podmínky splňuje.