Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Květen 2023

Vážení akcionáři,

               dovolte nám, abychom Vás pozvali na řádnou valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., kterou představenstvo společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330 svolává

       do Hotelu Zlatá štika (salonek Taxis), Štrosova 127, 530 03 Pardubice

       na úterý, dne 27. června 2023 od 14:00 hod.

       Abychom pro Vás zajistili maximální komfort, prosíme o předchozí potvrzení Vaší účasti, ideálně do středy 21. června 2023 na e-mail kanceláře společnosti: kancelar@bona-fit.cz.

       Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
  2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022
  3. Schválení návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2022
  4. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2022
  5. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti za rok 2022
  6. Projednání a schválení změn směrnice OS-14-16 – Pravidla odměňování členů orgánů Bona Fit, a.s.
  7. Různé, diskuze
  8. Zakončení valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před jejím konáním, tj. 12. červen 2023.

V Pardubicích dne 25. května 2023

Aleš Kroutil

předseda představenstva

Další aktuality

Listopad 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Detail aktuality