Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Listopad 2023

Vážení akcionáři,

                dovolte nám, abychom Vás pozvali na řádnou valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., kterou představenstvo společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330 svolává

        do salonku Galeria Café – Park Restaurant, Sukova třída 2876, 530 02 Pardubice

        na středu dne 20. prosince 2023 od 8:30 hod.

        Abychom pro Vás zajistili maximální komfort, prosíme o předchozí potvrzení Vaší účasti, ideálně do pondělí 18. prosince 2023 na e-mail kanceláře společnosti: kancelar@bona-fit.cz.

        Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
  2. Odstoupení člena představenstva
  3. Volba nového člena představenstva
  4. Rozhodnutí o prodeji společnosti Invest BF, s.r.o. a informace s prodejem společnosti související
  5. Schválení aktualizované rozvahy společnosti ke dni 31. 12. 2022, vč. informací o pohledávkách
  6. Různé, diskuze
  7. Zakončení valné hromady

        Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před jejím konáním, tj. 5. prosince 2023. Na valné hromadě mohou vykonávat práva akcionáře ty osoby, které jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů vedeného společností.

V Pardubicích dne 20. listopadu 2023

Aleš Kroutil

předseda představenstva

Další aktuality

Květen 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Detail aktuality