Pro obchodní zástupce

Zástupce

(1) Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je
oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě zápisu vázaného
zástupce do registru.

(2) Vázaný zástupce zprostředkovává spotřebitelský úvěr výhradně pro
jednoho zastoupeného na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

Hledáte silného finančního partnera?

Chtěli byste se stát Vázaným obchodním zástupcem společnosti Bona Fit?

Kontaktujte nás, naše podmínky Vás jistě osloví!

Kontakt