Pro akcionáře

Zabezpečený vstup pro akcionáře společnosti Bona Fit.

Pro získání přístupu do této zabezpečené části nás, prosím, kontaktujte.

Přihlášení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Vážení akcionáři,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na řádnou valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., kterou představenstvo společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330 svolává do Hotelu Zlatá štika (salonek Taxis), Štrosova 127, 530 03 Pardubice na úterý, dne 27. června 2023 od 14:00 hod.

Abychom pro Vás zajistili maximální komfort, prosíme o předchozí potvrzení Vaší účasti, ideálně do středy 21. června 2023 na e-mail kanceláře společnosti: kancelar@bona-fit.cz.

Program jednání valné hromady:

1) Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
2) Schválení roční účetní závěrky za rok 2022
3) Schválení návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2022
4) Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2022
5) Projednání zprávy dozorčí rady společnosti za rok 2022
6) Projednání a schválení změn směrnice OS-14-16 – Pravidla odměňování členů orgánů Bona Fit, a.s.
7) Různé, diskuze
8) Zakončení valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před jejím konáním, tj. 12. červen 2023.

V Pardubicích dne 25. května 2023

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Bona Fit, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330 do penzionu Blatenský dvůr, jež se nachází na adrese Blato 76, 530 02 Mikulovice (cca 6 km od centra Pardubic směrem na Chrudim) na den 2. července 2021 (pátek) od 10:00 hodin.

Program jednání valné hromady:

1) Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
2) Volba členů představenstva
3) Volba členů dozorčí rady
4) Schválení roční účetní závěrky za rok 2020
5) Schválení návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2020
6) Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2020
7) Projednání zprávy dozorčí rady společnosti za rok 2020
8) Různé, diskuze
9) Zakončení valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před jejím konáním, tj. 17. červen 2021.

Prostory penzionu jsme zvolili ve vztahu k zajištění vhodných opatření proti šíření onemocnění Covid-19. Abychom pro Vás zajistili maximální komfort, prosíme o předchozí potvrzení Vaší účasti, ideálně do středy 30. června 2021 na e-mail kanceláře společnosti: kancelar@bona-fit.cz.

Podklady byly akcionářům zaslány poštou. Dále jsou dostupné v uzavřené sekci na webových stránkách.

V Pardubicích dne 31. května 2021

Aleš Kroutil
předseda představenstva

Odložení termínu konání valné hromady společnosti

Předseda představenstva tímto na základě rozhodnutí představenstva společnosti Bona Fit, a.s. ze dne 16. 3. 2020 oznamuje všem akcionářům společnosti, že vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 na území České republiky se termín valné hromady společnosti ruší. Valná hromada bude svolána v náhradním termínu, který bude určen v závislosti na vývoji situace. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem a přáním pevného zdraví

Aleš Kroutil
předseda představenstva

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda představenstva společnosti Bona Fit, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330, do zasedací místnosti v přízemí budovy na adrese Sladkovského 601, 530 02 Pardubice na den 31. března 2020 (úterý) od 15:00 hodin.

Program jednání valné hromady:

1)      Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání

2)      Schválení roční účetní závěrky za rok 2019

3)      Schválení návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2019

4)      Různé, diskuze

5)      Zakončení valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před konáním valné hromady, tj. 16. 3. 2020.

Přílohy k pozvánce:

a)      Návrhy usnesení k bodům programu valné hromady

b)      Výkaz zisku a ztráty, rozvaha v plném rozsahu, příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2019

c)       Zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

d)      Stanoviska dozorčí rady společnosti pro valnou hromadu

Obsah pozvánky byl schválen představenstvem společnosti dne 26. 2. 2020 a projednán dozorčí radou společnosti dne 26. 2. 2020.

V Pardubicích dne 27. 2. 2020

Aleš Kroutil, předseda představenstva