Licence ČNB

Společnost Bona Fit, a.s. je opravněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě Českou národní bankou uděleného oprávnění dle ustanovení § 9 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Společnost Bona Fit, a.s. je vedena v registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru (ustanovení § 53 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) vedeného Českou národní bankou, jež je dostupný na webových stránkách www.cnb.cz.