Změny závazků (splácení) – Covid-19

Březen 2020

Vážení klienti,

společnost Bona Fit, a.s. umožňuje stávajícím klientům společnosti, kteří byli zasažení opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 požádat Bona Fit, a.s. o změnu smluvního závazku. Pro posouzení Vaší žádosti potřebujeme vyplněnou žádost se základními informacemi. Po přijetí Vaší žádosti budeme postupovat jejím vyhodnocením a pošleme Vám možnou variantu řešení Vaší situace. Upozorňujeme, že je nezbytné, abyste žádost řádně vyplnili a uvedli v ní správné a pravdivé informace.

Povinnou součástí žádosti je plná moc pro zaměstnance Bona Fit, a.s. k zjištění aktuálního výpisu z registrů dlužníků. Bez jejího předání nejsme schopni Vaši žádost řádně vyhodnotit. Nepředložení této plné moci znamená automatické odmítnutí takové žádosti.

Vyplněnou žádost odešlete včetně přiložené plné moci (plných mocí) k pořízení výpisů z registru dlužníků písemně na naši adresu:
Bona Fit, a.s., Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice.

Děkujeme
Váš tým Bona Fit, a.s.

Další aktuality

Červen 2022

4.7. je uzavřena pobočka v PCE

Detail aktuality
Květen 2022

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Detail aktuality
Březen 2022

Hledáme účetní

Detail aktuality