Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Červen 2021

Představenstvo společnosti Bona Fit, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330 do penzionu Blatenský dvůr, jež se nachází na adrese Blato 76, 530 02 Mikulovice (cca 6 km od centra Pardubic směrem na Chrudim) na den 2. července 2021 (pátek) od 10:00 hodin.

Program jednání valné hromady:

1) Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
2) Volba členů představenstva
3) Volba členů dozorčí rady
4) Schválení roční účetní závěrky za rok 2020
5) Schválení návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2020
6) Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2020
7) Projednání zprávy dozorčí rady společnosti za rok 2020
8) Různé, diskuze
9) Zakončení valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před jejím konáním, tj. 17. červen 2021.

Prostory penzionu jsme zvolili ve vztahu k zajištění vhodných opatření proti šíření onemocnění Covid-19. Abychom pro Vás zajistili maximální komfort, prosíme o předchozí potvrzení Vaší účasti, ideálně do středy 30. června 2021 na e-mail kanceláře společnosti: kancelar@bona-fit.cz.

Podklady byly akcionářům zaslány poštou. Dále jsou dostupné v uzavřené sekci na webových stránkách.

V Pardubicích dne 31. května 2021

Aleš Kroutil
předseda představenstva

Další aktuality

Květen 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Detail aktuality
Červen 2022

4.7. je uzavřena pobočka v PCE

Detail aktuality
Květen 2022

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Detail aktuality