Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Květen 2022

Vážení akcionáři,

               dovolte nám, abychom Vás pozvali na řádnou valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., kterou představenstvo společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330 svolává

       do Hotelu Zlatá štika (salonek Taxis), Štrosova 127, 530 03 Pardubice

       na čtvrtek, dne 30. června 2022 od 10:30 hod.

       Abychom pro Vás zajistili maximální komfort, prosíme o předchozí potvrzení Vaší účasti, ideálně do pátku 24. června 2022 na e-mail kanceláře společnosti: kancelar@bona-fit.cz.

       Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
  2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021
  3. Schválení návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2021
  4. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2021
  5. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti za rok 2021
  6. Různé, diskuze
  7. Zakončení valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před jejím konáním, tj. 15. červen 2022.

V Pardubicích dne 26. května 2022

Aleš Kroutil

předseda představenstva

Další aktuality

Listopad 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Detail aktuality
Květen 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Detail aktuality
Červen 2022

4.7. je uzavřena pobočka v PCE

Detail aktuality