Společnost Bona Fit, a.s. poskytuje spotřebitelské a podnikatelské úvěry.

V případě zájmu o úvěr nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla: +420 463 035 037, +420 731 464 437 nebo e-mailu: info@bona-fit.cz.

Společnost Bona Fit, a.s. poskytuje podnikatelské úvěry za velmi obdobných podmínek jako úvěry pro spotřebitele.

Jsme společností, která vychází vstříc našim klientům. 

Společnost Bona Fit, a.s. považuje ochranu osobních údajů za stěžejní firemní princip. Základní informace k ochraně osobních údajů našich klientů naleznete zde