O nás

Na českém finančním trhu působí několik společností, jež nabízí obdobné produkty jako my. Věříme však, že svým přístupem, svým důrazem na jedinečnost každého klienta a touhou hrát v každý okamžik fér, Vás osloví právě Bona Fit, a.s.

Naše společnost byla v květnu 2018 zapsána do seznamu nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru vedeném Českou národní bankou, neboť splnila všechna kritéria pro udělení licence poskytovat spotřebitelské úvěry i po ukončení přechodného období.

Nemusíme být největší, chceme být nejlepší, být pozorní k potřebám klientů a partnerů, mít nabídku, jež bez obav doporučíte svým přátelům. Naše činnost je založena na diskrétním a individuálním partnerském přístupu.

Rádi bychom byli společně s našimi klienty klubem těch, jež mají svůj majetek v každé situaci fit a pod kontrolou.

S potěšením Vás uvítáme v řadách klientů a partnerů společnosti Bona Fit, a.s.

 

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost považuje oblast zpracování a ochrany osobních údajů za stěžejní princip naší práce. Základní souhrnné informace ve vztahu k zpracování a ochraně osobních údajů včetně Vašich práv z této problematiky vyplývajících naleznete zde.

 

OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI

Společnost Bona Fit, a.s. je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330.

Společnost Bona Fit, a.s. je opravněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě Českou národní bankou uděleného oprávnění dle ustanovení § 9 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Společnost Bona Fit, a.s. je vedena v registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru (ustanovení § 53 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) vedeného Českou národní bankou, jež je dostupný na webových stránkách www.cnb.cz.

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI BONA FIT, A.S.

reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003886
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.